ทีมนักมวยค่าย ว.สาครฤทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน MAX MUAYTHAI เวทีมวยพัทยา

ทีมนักมวยค่าย ว.สาครฤทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน MAX MUAYTHAI เวทีมวยพัทยา

ทีมนักมวยค่าย ว.สาครฤทธิ์เข้าร่วมแข่งขันชกมวย ณ เวทีมวย MBK CENTER

ทีมนักมวยค่าย ว.สาครฤทธิ์เข้าร่วมแข่งขันชกมวย ณ เวทีมวย MBK CENTER

ทีมนักมวยจากประเทศอัลจีเรียมาฝึกซ้อมที่ค่าย ว.สาครฤทธิ์

ทีมนักมวยจากประเทศอัลจีเรียมาฝึกซ้อมที่ค่าย ว.สาครฤทธิ์

คณะนักมวยค่าย ว.สาครฤทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยงานวันลอยกระทง

คณะนักมวยค่าย ว.สาครฤทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยงานวันลอยกระทง

การฝึกซ้อมของอดีตแชมป์ชาวฝรั่งเศสจากศึกวันทรงชัย
การฝึกซ้อมของอดีตแชมป์ชาวฝรั่งเศสจากศึกวันทรงชัย

Charlton Henri
vor.sakornrit team
ครู สมศักดิ์ สุขวงศ์ศิลป์
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ค่ายมวย
ว.สาครฤทธิ์ได้รับทีมนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสมาเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อชกในรายการต่างๆเช่น
thai-5 ภายใต้การฝึกซ้อมของอดีตแชมป์ชาวฝรั่งเศสจากศึกวันทรงชัย Charlton Henri
พร้อมทีมงานครูมวยมืออาชีพชาวไทยครูสมศักดิ์ สุขวงศ์ศิลป์ โดย ครู Charlton
เป็นชาวฝรั่งเศสที่สามารถพูดภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี
และยังคงเปิดสอนหลักสูตรมวยไทยเพื่อสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวทุกวัน สนใจติดต่อทีมงาน
vor.sakornrit โทร 081-9377269 และ 081-1988523

 

งานแสดงมวยไทย สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ณ โรงแรมโซฟิเทลท์แบงค์คอกท์

งานแสดงมวยไทย  สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ณ โรงแรมโซฟิเทลท์แบงค์คอกท์ ถนนสาธร กทม

1.โชว์การแสดงต่อสู่มวยไทยโดย เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แสงสุวรรณ และครูสมศักดิ์ สุขวงศ์ศิลป์
2.ท่าศิลปะมวยไทยโบราณ โดย เด็กชายปวเรศ สุนทอง
3.ไหว้ครูมวยไทยโบราณ โดย วงศ์สวัสดิ์ จันทรางศุ และพิสิษฐ์ จันทรางศุ

อบรมเยาวชนรุ่นที่ ๕ มีค ๕๗

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์  และโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดโดย  ฯพณฯ  องคมนตรี  พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์   ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชนให้มีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะป้องกันช่วยเหลือตนเองให้พ้นภัยต่างๆในสังคมปัจจุบัน  

รับเยาวชน ๕๖

รับเยาวชน ๕๖

ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นเจ้าภาพรับรองคณะเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  รวม  14  ครั้ง   โดยเยาวชนทั้ง  10  ชาติต่างหมุนเวียนมาพัก   คราวละหลายประเทศ   พร้อมทั้งเรียนรู้  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนไทย  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์  ( ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ )  ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรม และค่ายพักแรม

นศพ.เรียนมวยปี 57

เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมไทยประสบปัญหาภัยอาชญากรรม และยาเสพติด  ทำให้เยาวชนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ในหลายกรณีการอบรมให้เยาวชนมีทักษะและประสบการณ์ในการรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตนเอง   สามารถนำพาให้รอดพ้นแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้   สโมสรซอนต้า 6  ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินงานเกี่ยวกับศิลปะมวยไทย  ภายใต้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์  ซึ่งจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะมวยไทยให้เยาวชนกลุ่มต่างๆประจำ  เช่น   คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมศูนย์สุขภาพชุมชน  ตลอดจนเยาวชนผู้นำจิตอาสาจากโรงเรียนต่างๆในโครงการของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นต้น

ทีมนักปั่นจักรยานรอบโลกมาค่ายมวย

นักปั่นจักรยานเดินทางรอบโลก  จากประเทศ ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  และสวีเดน  ในโอกาสเดินทางมาถึงประเทศไทยมีความสนใจเข้าค่ายพักแรม หลักสูตร  “ชีวิตนักมวยไทยในแดนสยาม”  โดยมี  ดร. สุภาพร  ศรีเรืองสกุล  กรรมการบริหารสมาคมนักปั่นจักรยาน  และกรรมการสมาคมนิยมไทย   ร่วมให้การต้อนรับ