สงคราม ป.เปาอินทร์
สงคราม ป.เปาอินทร์ แชมป์โลก W.B.A ( สมาคมมวยโลก / แชมป์โลกมวยไทยมินิ ฟลายเวท  (เวทีมวยราชดำเนิน) เจ้าของเข็มขัด  5 เส้น / แชมป์มวยไทยภาคเหนือรุ่น 95 ปอนด์ ) 2 เส้น

 
รุ่งทิวา ส.เพลินจิต