สถานที่ตั้ง

ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์  ซึ่งตั้งอยู่ที่  ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๒  (ซอยวัดอัมพวา)  นอกจากเป็นที่ตั้งของลานมวยครูเสือกรุงธนบุรีแล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กิจกรรมโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน( โครงการครอบครัวพอเพียง )     นางสุชานี  แสงสุวรรณ (เกษะโกมล) จัดทำลานกีฬามวยไทยและลานวัฒนธรรมไทย บนพื้นที่ของค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์  ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่อยู่อาศัย  ณ  บ้านหลวงวิเศษสาครฤทธิ์  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติดโดยตั้งใจทำค่ายมวยแห่งนี้ให้เป็นค่ายมวยสี

สายรถเมล์ที่ผ่านฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์ 42 57 68 80 81 108 146 157 171 175 509
สายรถเมล์ที่ผ่านฝั่งถนนอิสรภาพ 40 56 149 177

From Address:
Powered by Phoca Maps