การเรียนมวยไทย

การเรียนการสอนมวยไทยของค่าย  ว.สาครฤทธิ์  จะเริ่มต้นด้วยการสอนให้มีสมาธิ   รักษาศีล สร้างให้เกิดปัญญา  และที่สำคัญต้องมีคุณธรรมจริยธรรม    จากนั้นจึงจะสอนให้ใช้  “นวอาวุธ”  หรืออาวุธประจำกาย   ๙  อย่าง  คือ  หมัด  ๒   เท้า  ๒  เข่า  ๒  ศอก  ๒  และ ศีรษะ ๑  เพื่อป้องกันตัวเวลามีภัย  การเรียนศิลปะมวยไทยจึงเหมาะกับเยาวชนทุกเพศไม่จำกัด