พื้นที่ค่ายมวย

ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒ ไร่ เป็นลานกีฬามวยไทยและลานวัฒนธรรมไทยมีที่พักนัก กีฬา จัดแบ่งเป็น ๒ โซนคือ  ห้องพักเดี่ยวจำนวน  ๒๔ ห้อง (สามารถพักได้ ๑-๒ คน)  และห้องพักรวมสำหรับการจัดค่ายเยาวชน สามารถรองรับได้คราวละ  ๖๐  คน  ดำเนินการฝึกสอนเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่บางกอกน้อยและใกล้เคียงเป็นประ จำผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ไม่ว่าชายหรือหญิงจะอยู่ที่ไหนสามารถมาเรียนได้   โดยเปิดสอนทุกวันที่นิยมกันมาก  คือ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  และศิลปะป้องกันตัว   หลายครอบครัวมาฝึกกันทั้งครอบครัว พ่อ  แม่  ลูก   จนมีคำขวัญหรือสโลแกนว่า  “ ฝึกมวยไทยด้วยกัน  ทำให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว ”    นอกจากนี้ยังจัดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานศิลปะมวยไทย  และจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม  หัตถกรรม  การปฏิบัติธรรมของสถานศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆด้วย  รวมทั้งชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมาสมัครเรียนศิลปะมวยไทยทั้งประเภท พักแรมและไม่พักแรม  กรณีที่สนใจฝึกฝนเป็นนักมวยอาชีพก็จะมีหลักสูตรขั้นสูงเปิดรองรับด้วย