ความรู้เกี่ยวกับค่ายมวย

ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ (Vor.Sakornrit GyM)  มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามสมกับที่ตั้งใจให้เป็น
ลานมวยไทย   ลานวัฒนธรรมไทย”  ร่มรื่นด้วยธรรมชาติแบบบ้านสวนวิถีไทย   ทั้งต้นไม้นานาพรรณ  มีแม้กระทั่งฝูงไก่ในพื้นที่ 
ซึ่งจัดไว้เป็นสัดส่วนให้ชมเล่นเพลินตา     ที่สำคัญสระน้ำโบราณอายุกว่า ๒๔๐ ปี  ซึ่งถูกขุดขึ้นมาโดยไพร่พลกองทัพพระเจ้ากรุงธนบุรี
   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ธนบุรี   สมัยทรงประทับ ณ  พระราชวังเดิม
(ปัจจุบันเป็นกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ )   และกองทัพได้ใช้พื้นที่ย่านพรานนกเชื่อมต่อกันเป็นบริเวณกว้าง  เป็นที่พักทัพนอกเขตพระราชฐาน  จึงเป็นที่มาแห่งสระน้ำประวัติศาสตร์ซึ่งสมัยโบราณเป็นสระใหญ่มาก  แต่ปัจจุบันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากการแบ่งปันพื้นที่ในหมู่ทายาทของหลวงวิเศษสาครฤทธิ์     จากความสำคัญของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของที่ดินผืนนี้ดังกล่าว        จึงเป็นเหตุให้ นาวาตรี หลวงวิเศษสาครฤทธิ์    ได้ซื้อที่ดินผืนนี้ไว้เมื่อ ๑๐๐ ปีมาแล้ว และตกทอดมาถึงชั้นลูกหลานที่ได้ดูแลบำรุงรักษาให้ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปและวัฒนธรรมของแผ่นดินกรุงธนบุรีไว้จนถึงปัจจุบัน  จึงนับได้ว่าค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ เป็นค่ายมวยแห่งประวัติศาสตร์ ของวงการมวยไทยอีกแห่งหนึ่ง